Euregionaal Prinsentreffen

Huisregels

Bezoekers dienen zich altijd te houden aan onderstaande huisregels en de aanwijzingen van organisatie, medewerkers en (beveiligings)personeel op te volgen.

1. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de evenementenlocatie:

  • Eigen meegenomen (alcoholische) dranken
  • Blik en glas
  • Drugs
  • (Vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen
  • Huisdieren
  • Obstakels worden geweerd;

LET OP: in beslag genomen goederen worden niet geretourneerd!

2. Alle bezoekers van het evenement zijn verplicht mee te werken bij eventuele controles door de (beveiligings)medewerkers.

3. Het betreden van de evenementenlocatie en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

4. In het geval van ongeregeldheden en/of wildplassen worden bezoekers van de evenementenlocatie verwijderd.

5. Alcoholgebruik door personen jonger dan 18 jaar is niet toegestaan. Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over leeftijd kan naar legitimatie gevraagd worden.

6. Bij vermeend dronkenschap kan de organisatie bezoekers de toegang tot de evenementenlocatie weigeren of hen van de evenementenlocatie verwijderen.

7. Organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel aan bezoekers of schade aan goederen van bezoekers. Hieronder wordt onder andere ook diefstal en vermissing verstaan.

8. Tijdens het evenement worden (foto) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Partners

Logo Finwize
Logo Philip Gorissen Finance & Control
Logo Het Keukenhuis Cadier en Keer
Logo Klinkers Groothandel in Zoetwaren Nuth
Logo Brand Bier Wijlre

Inschrijven


Klik hier voor meer informatie over de inschrijfprocedure.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Cookie Policy pagina. OK