Euregionaal Prinsentreffen

Huisregels

Bezoekers dienen zich altijd te houden aan onderstaande huisregels en de aanwijzingen van organisatiemedewerkers en beveiligingspersoneel op te volgen.

1. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein:

  • Eigen meegenomen (alcoholische) dranken
  • Blik en glas
  • Drugs
  • (Vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen
  • Huisdieren
  • Obstakels worden geweerd; toegestaan zijn vlaggen en handzame bordjes

LET OP: in beslag genomen goederen worden niet geretourneerd!

2. Alle bezoekers van het prinsentreffen zijn verplicht mee te werken bij eventuele controles door de beveiligingsmedewerkers.

3. Alle bezoekers dienen bij toegang tot het evenemententerrein een polsbandje te dragen welke geschikt is voor zijn/haar leeftijd. Bij twijfel op correctheid van het polsbandje kan er een leeftijdscontrole uitgevoerd worden door organisatiemedewerkers en/of beveiligingspersoneel.

4. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

5. In het geval van ongeregeldheden en/of wildplassen worden bezoekers van het evenemententerrein verwijderd.

6. Alcoholgebruik door personen jonger dan 18 jaar is niet toegestaan. Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over leeftijd kan naar legitimatie gevraagd worden.

7. Bij vermeend dronkenschap kan de organisatie bezoekers de toegang tot het evenemententerrein weigeren of hen van het evenemententerrein verwijderen.

8. CV de Zweitlanceers (organisator) stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel aan bezoekers of schade aan goederen van bezoekers. Hieronder wordt onder andere ook diefstal en vermissing verstaan.

9. Gekochte bonnen worden niet teruggenomen. Houd hier rekening mee bij het (tussentijds) verlaten van het evenemententerrein.

10. Tijdens het evenement worden (foto) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Media partners

Web
Logo Finwize
Radio / TV
Logo 3Heuvelland
Druk
Logo Out-line

Inschrijven


Klik hier voor meer informatie over de inschrijfprocedure.

Radiospot

3Heuvelland Radio

Reclamespot 2023

Sponsorspot 1

Sponsorspot 2

Karnevals Wierts Webshop

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Cookie Policy pagina. OK